Wanneer logopedie

Een logopedist is opgeleid om patiënten te begeleiden en behandelen die problemen ervaren omtrent de spraak, taal, gehoor, slikken en stem.

SPRAAK

Er zijn verschillende oorzaken voor een vertraagde spraakontwikkeling zoals bijvoorbeeld slechthorendheid of een algehele ontwikkelingsachterstand.

Lees meer

TAAL

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen de problemen zich uiten in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/ of het taalgebruik.

Lees meer

ETEN EN DRINKEN

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel e.d. niet onder controle hebben.

Lees meer

Afwijkend mondgedrag

Er zijn veel verschillende vormen van afwijkend mondgedrag zoals duimen, vingerzuigen, nagelbijten, open mondgedrag, mondademing...

Lees meer

stemklachten

Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel...

Lees meer

gehoor

Gehoor is belangrijke functie voor de spraak- taalontwikkeling. Een baby begint al op jonge leeftijd met geluiden imiteren en onderscheiden.

Lees meer

Neurologische stoornis

Neurologische stoornissen worden in de logopedie onderverdeeld in progressieve stoornissen en niet-progressieve stoornissen.

Lees meer

vloeiendheid stoornis

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd.

Lees meer

Corona gerelateerd

Wij begeleiden in het herstel van communicatieproblemen en slikstoornissen in alle fasen van het ziekteproces.

Lees meer