KLACHTENREGELING

Wij hopen van harte dat de logopedische behandeling aan uw wensen zal voldoen. Toch bestaat de mogelijkheid dat er in de relatie tussen de logopedist en de patiënt iets mis gaat. Wij verzoeken u dit in eerste instantie aan de behandelend logopedist te melden zodat wij daar gezamenlijk een gesprek over kunnen voeren en tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit op niets uitlopen heeft u nog de mogelijkheid om bij de praktijkeigenaar uw klacht te leggen zodat dit besproken kan worden.

Mocht dit ook op niets uitlopen heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Tanja Poot conformeert zich aan deze klachtenregeling. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

Adres landelijke klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
T.a.v. ambtelijk secretaris Steinhagenseweg 2b
Postbus 75 3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 45 70 73

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de klachtenfolder.