DE PRAKTIJK

U kunt u of uw kind aanmelden via het online aanmeldformulier op de website of telefonisch via 06-12929501.

De eerste afspraak zal een intake zijn. Wij noteren alle persoonsgegevens en kijken welke hulpvraag u/ uw kind heeft. U ontvangt een behandelovereenkomst met daarin alle afspraken en regels.

Aan de hand van de verzamelde informatie/ gegevens zullen we een onderzoek afnemen. Dit onderzoek zal over het algemeen verdeeld zijn over meerdere afspraken.

Na de afname van het onderzoek wordt de uitslag met u besproken en zullen wij een advies uitbrengen over de mogelijk te volgen behandeling.

Er worden doelen opgesteld waaraan gewerkt gaat worden. Hiervan wordt ook een verslag gemaakt voor uw huisarts of specialist. Daarnaast worden er regelmatig evaluatiemomenten ingepland.

De logopedische behandeling zal klaar zijn wanneer de doelen zijn bereikt of er geen hulpvraag meer is.

Bij verhindering dienen afspraken tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te worden afgezegd. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Logopediepraktijk Tanja Poot werkt samen met verschillende disciplines op onze verschillende locaties. Hierdoor kunnen wij de best mogelijke zorg bieden die u of uw kind nodig heeft.

Wij werken o.a. nauw samen met huisartsen, kinderartsen uit verschillende ziekenhuizen in de omgeving, consultatiebureau artsen, kno-artsen, (kinder)fysiotherapeuten, een kindercoach, een psycholoog, een diëtist, tandartsen, orthodontisten, leerkrachten en intern begeleiders.

Verwijzing

Voor de logopedie is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Deze verwijzing dient u mee te nemen bij uw eerste afspraak. Neemt u bij de eerste afspraak ook de verzekeringspas en een legitimatiebewijs mee van u of uw kind.

Vergoeding

Logopedie zit in de basisverzekering en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekering. De overheid heeft een eigen risico in de zorg verplicht gesteld voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Logopedie voor volwassenen valt hieronder. Bent u al door uw eigen risico heen dan hoeft u niets meer te betalen. Voor kinderen geldt geen eigen risico en deze behandelingen worden dus volledig vergoed.