+31 6 12929501
Westhavenkade 39 3131 AD Vlaardingen

Wanneer logopedie

Een logopedist is opgeleid om patiënten te begeleiden en behandelen die problemen ervaren omtrent de spraak, taal, gehoor, slikken en stem.

Spraak
– articulatiestoornis (klanken niet of verkeerd uitspreken)
– interdentaliteit (slissen/lispelen)
– onduidelijk spreken (niet door een articulatiestoornis, maar door bijvoorbeeld door een te langzaam of te snel spreektempo, te hard of te zacht spreken of onvoldoende woorduitstempeling)
– stotteren
– dysarthrie (problemen met spreken na een beroerte)
– nasaliteit

Taalontwikkeling
– taalontwikkelingsproblemen (globaal valt dat te verdelen in taalbegrip en taalproductie)
– lees- en spellingsproblemen en auditieve vaardigheden
– afasie (problemen met de taal na een beroerte)

Gehoor
– totale communicatie met ondersteuning van gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.

Afwijkend mondgedrag
– duim-, vinger-, of speenzuigen
– open mondgedrag
– slappe mondmotoriek
– slikproblemen
Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de spieren van het gezicht en het gebit.
Er is dan sprake van een afwijkende gebitsstand en een slappe mondmotoriek.
Vaak is er dan ook sprake van een addentale of interdentale spraak. Dit houdt in dat de tong tegen of tussen de
tanden zit met spreken. Regelmatig zie je dat dit gepaard gaat met een afwijkende slik (de tong komt naar voren tegen
de tanden aan) en een lage tongpositie in de mond. Hierdoor kan er een afwijking van het gebit ontstaan.

Eet- en drinkproblemen
Door verschillende oorzaken kunnen er bij jonge kinderen problemen ontstaan met het eten of drinken.
Een logopedist die hierin is gespecialiseerd kan samen met u kijken hoe we het eten of drinken beter kunnen laten verlopen.
Soms is er een multidisciplinaire aanpak gewenst.

Adem en stem
– heesheid; een schorre stem
– hyperventilatie